Laman

HIDAYAH DATANGNYA DARI ALLAH

 Mereka (Ashabul Hadits) bersaksi bahwa Allah ta'ala memberi petunjuk kepada siapa
saja yang dikehendaki menuju Agama-Nya dan menyesatkan siapa saja yang
dikehendaki untuk menjauhi Agama-Nya, namun bagi orang yang disesatkan-Nya tidak
ada alasan (untuk bebas dari siksa-Nya).

Allah berfirman:"Katakanlah:"Allah mempunyai hujjah yang jelas lagi kuat; maka jika
Dia menghendaki, pasti Dia memberi petunjuk kepada kamu semuanya". (Al-An'am:149)


Allah berfirman:"Dan kalau Kami menghendaki niscaya Kami akan berikan kepada tiaptiap
jiwa petunjuk (bagi)nya, akan tetapi telah tetaplah perkataan (ketetapan)
daripadaku; "Sesungguhnya akan Aku penuhi neraka Jahannam itu dengan jin dan
manusia bersama-sama. (QS. 32:13)


Allah juga berfirman:"Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi nereka Jahannam
kebanyakan dari jin dan manusia...(Al-A'raf:179)

ß
Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk tanpa merasa butuh kepada mereka.
Allah menciptakan mereka dalam 2 golongan.
Satu golongan berhak masuk kedalam tempat kenikmatan sebagai keutamaan yang
Allah berikan, dan golongan yang lain dimasukkan ke neraka sebagai keadilan.

Allah menjadikan diantara mereka ada yang tersesat dan ada yang terbimbing, ada yang
celaka dan ada yang bahagia. Ada yang dekat dengan rahmat-Nya dan ada yang jauh
dari rahmat-Nya.

Allah berfirman:"Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya, dan merekalah
yang akan ditanyai. (Al-Anbiya':23)

Allah berfirman:"Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha
suci Allah, Rabb semesta alam. (Al-A'raf:54)
==============================

tautArtikel tentang batik di galeriposmagz.com

Toko Online